Inserty

Inserty

Kierowane indywidualnie - inserty do katalogów, czasopism i paczek.

Inserty, które zawsze dochodzą do właściwego adresata.

Długoletnie doświadczenie i znakomita znajomość realiów rynkowych pozwala mediadress dokonywać trafnych wyborów związanych z umieszczeniem insertów we właściwych mediach w zależności od odpowiednich grup docelowych. Inserty do klasyczne medium komunikacji, dzięki któremu można doskonale dotrzeć do żądanej grupy odbiorców – a w porównaniu do akcji mailingowych koszty inwertowania zarówno produkcji jak i przeprowadzenia są znacznie mniejsze.

mediadress zleca wkładkowanie Twoich insertów do:

  • paczek
  • katalogów
  • faktur
  • czasopism i gazet
  • próbek towarów
  • przesyłek

Inserty odznaczają się wysoką jakością i szczególnymi cechami takimi jak:

  • selektywność
  • brak zwrotów
  • brak problemów związanych z ochroną danych

mediadress serwis dotyczący insertów
Umieszczamy Twoją reklamę – bezpośrednio do Twoich odbiorców, pewnie i oszczędnie pod względem kosztów.