Listmanagement

Listmanagement

Dane Państwa klientów

to kapitał – to dodatkowe źródło przychodów

Także dane adresowe należące do Państwa mogą stanowić źródło dodatkowych przychodów, ale także zwiększać ich wartość, poprzez profesjonalną i regularną ich aktualizację.

W każdej chwili pozostajecie Państwo właścicielem swoich danych, to znaczy na każdym etapie decydujecie o ich wykorzystaniu lub przekazywaniu do zainteresowanych firm.

Profesjonalny listmanagement to także właściwe zabezpieczenie danych i gwarancja ich nienaruszalności:

  • współpraca z nabywcami bazy danych w kwestii ochrony danych osobowych
  • środki, które przeciwdziałają dostępowi osób niepowołanych do danych adresowych
  • administracja bazami danych
  • ciągła praca nad poprawa jakości bazy danych poprzez jej aktualizację i przygotowanie
  • oferowanie baz własnych klientów, odpowiednia realizacja procesu

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji na temat możliwości oferowania własnej bazy innym podmiotom za pośrednictwem mediadress, zapraszamy do kontaktu!

Listmanagement:
Baza adresowa klientów – wzrost wartości i dodatkowy przychód