Członkostwo w organizacjach

Bezpieczna komunikacja

Certyfikaty jakości, członkostwo w organizacjach

Baden-Württemberg
ddv
quls
list-data

Od roku 1991 mediadress jest członkiem Niemieckiego Związku Marketingu Bezpośredniego ( DDV) działając aktywnie nad zabezpieczeniem praw konsumentów oraz dalszym rozwojem marketingu bezpośredniego.

mediadress chroni profesjonalnie wszystkie dane osobowe otrzymane od swoich klientów i zabezpiecza je przed dostępem osób niepowołanych.

Wysoka jakość naszych działań służy zabezpieczeniu powierzonych nam danych:
Co roku poddajemy się kontroli zabezpieczeń naszych systemów informatycznych dokonywanej przez Związek Marketingu. Przez władze kraju związkowego Badenii – Wirtembergii jesteśmy wpisani do rejestru firm zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych.